Giới thiệu

                                         Vài nét sơ lược về Tổ Chính Trị

                                       TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ

   Tổ Chính trị Trường Cao Đẳng Cần Thơ là một tổ chuyên môn có vị trí quan trọng trong công tác đào tạo các thế hệ học sinh, sinh viên của trường về tư tưởng, đạo đức, nhân cách. Tổ Chính trị của chúng tôi được hình thành ngay từ những ngày đầu thành lập trường năm 1976. Lúc đầu, đội ngũ giáo viên còn rất mỏng với 03 thầy được chi viện từ các tỉnh phía Bắc. Do sự phát triển và cơ cấu tổ chức của trường, tổ Chính trị có lúc được sinh hoạt chung với khoa Tâm lý, quản lý, năm 1994 đổi thành Khoa Xã hội, theo thời gian và nhiệm vụ chính trị, đội ngũ của chúng tôi không ngừng lớn mạnh. Từ năm 2009, tổ Chính trị tách ra thành một tổ chuyên môn trực thuộc Ban Giám hiệu, Đảng ủy trường.

   Cho đến hiện tại, tổ Chính trị với đội ngũ các thầy cô tuổi đời còn khá trẻ, lập trường tư tưởng kiên định, năng động trong học tập công tác, nhiệt huyết với nghề, tổng số gồm 16 giảng viên, có 06 thạc sĩ, 02 giảng viên đang học sau đại học, mục tiêu chúng tôi phấn đấu đến 2015 sẽ có 90% đạt trình độ thạc sĩ. Tổ Chính trị với một chi bộ đảng gồm 10 đảng viên, 05 cảm tình đảng, trong đó có 03 cảm tình đảng ưu tú đang được Đảng ủy xét kết nạp, một công đoàn bộ phận luôn lãnh đạo trực tiếp về tư tưởng, chuyên môn, chăm lo đời sống của các thành viên trong đơn vị.

   Chúng tôi nhận được sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, đây là điều kiện rất thuận lợi, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, phấn đấu của chúng tôi trong hiện tại và tương lai nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị do Đảng ủy, Ban giám hiệu giao phó.

   Với sự lớn mạnh như hôm nay, chúng tôi luôn tỏ lòng tri ân những thế hệ thầy cô đi trước, có người đã nghỉ hưu, đã trở về quê hương, có người đã về cõi vĩnh hằng vì tuổi tác cao. Tập thể các giảng viên tổ Chính trị trường Cao đẳng Cần Thơ nguyện phát huy thành tích đã có, thực hiện tốt phương châm: “ Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, đoàn kết, không ngừng học tập nâng cao trình độ để góp phần nhỏ đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu của công cuộc xây dựng đất nước.

                                                            Cần Thơ, ngày 22 tháng 01 năm 2014

                                                                        ThS. TRẦN XUÂN LẠP