CÁN BỘ GIÁO VIÊN KHOA GD CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHUYÊN NGÀNH

MAIL

01

Trần Xuân Lạp

Trưởng Khoa

TT HCM

NLCB

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02

Huỳnh Thị Phương Như

Phó Trưởng Khoa

NLCB

LOGIC

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03

Lê Bảo Ngọc

Giảng viên

NLCB

XHH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04

Trần Thị Hoa

Giảng viên

NLCB

XHH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

05

Lê Thanh Hiền

Giảng viên

NLCB

LOGIC

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06

Lâm Thị Kho

Giảng viên

TTHCM

ĐLCMCĐCSVN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

07

Võ Thị Thanh Lan

Giảng viên

TTHCM

ĐLCMCĐCSVN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

08

Vương Phú Tín

Giảng viên

TTHCM

ĐLCMCĐCSVN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

09

Lý Thị Hồng An

Giảng viên

TTHCM

ĐLCMCĐCSVN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Huỳnh Lan Anh

Giảng viên

NLCB

 

11

Trần Thị Của

Giảng viên

TTHCM

ĐLCMCĐCSVN

 

12

Trịnh Thị Huyền

Giảng viên

NLCB

 

13

Trịnh Trung Trứ

Giảng viên

TTHCM

ĐLCMCĐCSVN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Lê Thị Hoa

Giảng viên

TTHCM

ĐLCMCĐCSVN

 

15

Trần Thị Vinh

Giảng viên

NLCB

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Nguyễn Thị Qúy

Tổ trưởng

LUẬT HÀNH CHÍNH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Nguyễn Thị Bảo Anh

Tổ phó

LUẬT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Võ Thị Hữu Hạnh

Giảng viên

LUẬT THƯƠNG MẠI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Đặng Kim Thúy

Giảng viên

LUẬT TƯ PHÁP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Nguyễn Tuyết Trinh

Giảng viên

LUẬT THƯƠNG MẠI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Nguyễn Thị Lâm Nghi

Giảng viên

LUẬT TƯ PHÁP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

Võ Hoàng Cung

Giảng viên

LUẬT THƯƠNG MẠI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

Lê Thanh Thuận

Giảng viên

LUẬT THƯƠNG MẠI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

Trần Thị Hồng Ngọc

Trợ lý

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.