CÁN BỘ GIÁO VIÊN KHOA CHÍNH TRỊ PHÁP LUẬT - THỂ CHẤT

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHUYÊN NGÀNH

MAIL

01

Huỳnh Thị Phương Như

Trưởng Khoa

GDCT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02

Ngô Nguyễn Hiệp Phước

Phó Trưởng Khoa

NLCB

LOGIC

'This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03

Lê Thanh Hiền T.BM GDCT Triết học This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04

Lê Thanh Thuận

T.BM Luật

Luật Kinh tế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

05

Nguyễn Hữu Tài

TBM. GDTC

GDTC

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06

Trần Thị Của

P.BM GDCT LL và PPGD GDCT  'This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

07

Võ Thị Thanh Lan

Giảng viên

LL và PPGD GDCT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

08

Vương Phú Tín

Giảng viên

LL và PPGD GDCT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

09

Lý Thị Hồng An

Giảng viên

Lịch sử Đảng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Huỳnh Lan Anh

Giảng viên

LL và PPGD GDCT

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Trần Thị Vinh

Giảng viên

Chính trị học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Trịnh Trung Trứ

Giảng viên LL và PPGD GDCT

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Nguyễn Thị Quý

Giảng viên Luật hành chính

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Võ Thị Hữu Hạnh

Giảng viên

Luật Thương mại

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Võ Hoàng Cung

Giảng viên

Luật Thương Mại

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Đặng Kim Thúy

Giảng viên Luật Tư pháp

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Trần Thị Hoa

 Giảng viên  LL và PPGD GDCT  'This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Lê Thanh Minh

Giảng viên  GDTC

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Đinh Hoàng Khải

Giảng viên

GDTC

'This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Ngô Thị Cẩm Nhung

 Giảng viên GDTC 'This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Dương Mê Linh

Giảng viên

GDTC

'This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

Nguyễn Hải Bằng

Giảng viên

GDTC

 'This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

 Mai Thị Kỳ

 Trợ lý khoa  GDTC  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.