Khoa Giáo Dục Chính Trị - Pháp Luật

 
THỜI KHÓA BIỂU (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 13/10/2014) LỚP CAO ĐẲNG PHÁP LÝ & TRUNG CẤP LUẬT KHÓA 39  HSSV xem TKB...
Ban cán sự lớp TC Luật A, B K38 Vào Khoa liên hệ với trợ lý nhận danh sách được lãnh...
LỊCH SINH HOẠT TUẦN CÔNG DÂN - HSSV (NĂM HỌC 2014 - 2015) 1. HSSV các lớp hệ trung cấp khóa...