LỊCH HỌC - KHÓA 39

LỊCH SINH HOẠT TUẦN CÔNG DÂN - HSSV (NĂM HỌC 2014 - 2015)

1. HSSV các lớp hệ trung cấp khóa 39 thuộc Khoa GDCT - PL bắt đầu học tuần sinh hoạt công dân – HSSV từ ngày 06/10/2014 đến hết ngày 08/10/2014 tại giảng đường 2 - Trường CĐCT

 

2. HSSV các lớp hệ cao đẳng khóa 39 thuộc Khoa GDCT - PL bắt đầu học tuần sinh hoạt công dân – HSSV từ ngày 09/10/2014 đến hết ngày 11/10/2014 tại nhà thi đấu đa năng - Trường CĐCT

THỜI KHÓA BIỂU (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 13/10/2014) LỚP CAO ĐẲNG PHÁP LÝ & TRUNG CẤP LUẬT KHÓA 39  HSSV xem TKB...
Ban cán sự lớp TC Luật A, B K38 Vào Khoa liên hệ với trợ lý nhận danh sách được lãnh...
LỊCH SINH HOẠT TUẦN CÔNG DÂN - HSSV (NĂM HỌC 2014 - 2015) 1. HSSV các lớp hệ trung cấp khóa...